Jdi na obsah Jdi na menu
 

Lékařská prohlídka - co je potřeba, co si připravit ...

25. 9. 2014

Než půjdete k lékaři pro vyjádření o způsobilosti k danému sportu – u nás krasobruslení, tak si s sebou připravte:

1.      Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

2.      Dotazník sportovce ke zjištění potencionálně zjištěných nemocí srdce s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti

3.      Registrační průkaz

4.      Nález od lékaře z elektrokardiogramu (EKG) – vyšetření bez doporučení dětského lékaře

 

Vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Datum účinnosti od: 31. prosince 2013

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (dále jen „zákon“) k provedení § 52 písm. a) a c) zákona a podle § 95 odst. 2 zákona v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 52 písm. b) zákona:

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu, včetně rozsahu odborných vyšetření, a postupy při jejich zajišťování, seznam nemocí, stavů a vad vylučujících zdravotní způsobilost a náležitosti lékařského posudku, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu, k vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu nebo pro uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova, pokud jiným právním předpisem upravujícím posuzování zdravotní způsobilosti není stanoveno jinak 1).